Centraal Beheer Achmea Plus

Centraal Beheer Achmea is onderdeel van de Achmea Groep.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Ja
Hybride Nee
Spaar Ja
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Per kwartaal
Vast 1,5,7,10,15,20,30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Ja, variabel
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met modeltaxatie of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever 0,75% over de aangevraagde lening (zonder collectiviteitskorting 1%)
Administratiekosten geldgever Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Mogelijk vaste vergoeding of uren i.p.v. afsluitprovisie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk of doorloopprovisie van geldgever
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met zes maanden
Kosten voor verlenging 0,25% per maand over de aangevraagde lening
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Nee
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >= 90% executiewaarde
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste drie jaar met maximum van het laatste jaar
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Ja, maximaal 90% van executiewaarde (85% van de WOZ)
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 10.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen zes maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Ja
 

Centraal Beheer Achmea verkoopt haar producten rechtstreeks aan de klant. Zij verzorgt onder meer pensioen-, levens- en schadeverzekeringen voor zowel particulieren als werknemers en bedrijven. In 1909 begon Centraal Beheer Achmea als een klein administratiekantoor voor onderlinge verzekeringen van werkgevers in Amsterdam. In de jaren '70 verhuisde zij naar Apeldoorn. Begin jaren '90 werd Centraal Beheer Achmea onderdeel van de AVCB Groep. In 1995 ging deze groep samen met onder andere Zilveren Kruis Achmea op in de Achmea Groep.