Hypotrust Comfort Standaard

Hypotrust is onderdeel van Quion Groep B.V. De bank richt zich op de particuliere markt. Zij verkoopt hypotheken uitsluitend via het intermediair.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, 0,2% hogere rente
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Ja, 0,2% hogere rente
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Per maand
Vast 1,2,3,5,6,7,10,12,15 en 20 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Nee
Automatische looptijdrente Nee
Rentemix Combineren van rentevastperiodes is niet mogelijk
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever € 325,- aan FlexFront
Administratiekosten geldgever Nee
Verhoging en tweede hypotheek € 325,- aan FlexFront
Kosten ontslag aansprakelijkheid € 175,- aan FlexFront
Kosten omzetten hypotheekvorm € 175,- aan FlexFront
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met drie maanden
Kosten voor verlenging 0,25% per maand over de aangevraagde lening
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Nee
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, indien een vast en een tijdelijk dan kan het tijdelijk inkomen voor 100% meegenomen worden
Flexibel inkomen Ja, indien beide inkomens uit een dienstverband voor bepaalde tijd bestaan, wordt het flexinkomen voor 80% meegenomen in de toetsing. Alleen mogelijk bij oversluiten niet-NHG.
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Ja, tot 60% van de marktwaarde. WOZ-waarde wordt gelijkgesteld met marktwaarde.
Marktwaarde onderpand Minimaal € 75.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Meefinancieren restschuld Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek Hypotrus Comfort is
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 12.500,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Ja