Hypotrust OK

Hypotrust is onderdeel van Quion Groep B.V. De bank richt zich op de particuliere markt. Zij verkoopt hypotheken uitsluitend via het intermediair.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Nee
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Ja, alleen bestaande klanten
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Per drie maanden (niet mogelijk voor Spaar)
Vast 1,3,5,6,7,10,16,17,18,19 en 20 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Ja, variabel
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Nee
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever € 325,- aan FlexFront
Administratiekosten geldgever Nee
Verhoging en tweede hypotheek € 325,- aan FlexFront
Kosten ontslag aansprakelijkheid € 175,- aan FlexFront
Kosten omzetten hypotheekvorm € 175,- aan FlexFront
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 15% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk Nee
Kosten voor verlenging N.v.t.
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte N.v.t.
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >= 65% marktwaarde
Toetsing inkomen Conform CHF normeringen
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, indien een vast en een tijdelijk of flex dan kan het tijdelijk of flex inkomen voor 100% meegenomen worden
Flexibel inkomen Ja, 80% van het gemiddelde inkomen van de laatste drie kalenderjaren
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Ja, bij nieuwe klanten verstrekking tot maximaal 50%, bij bestaande klanten tot maximaal 80% van berekende executiewaarde (80% van de WOZ)
Marktwaarde onderpand Minimaal € 100.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Onderpand Nieuwbouw niet mogelijk
Bepalen executiewaarde 85% van de marktwaarde
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente min 1%
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 12.500,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

Hypotrust behoort tot de top van de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland. Het voornaamste doel van Hypotrust is het leveren van een bewezen assortiment