Obvion Annuitair en Lineair

In 2002 ontstond Obvion als een joint venture van Rabobank Groep en ABP.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Nee
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Ja (maximaal 50% van de schuldrest)
Vast 2,5,6,7,10,12,15,20,30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Ja, 2 jaar van de eerste rentevaste periode. Dit heet bij Obvion RenteVrijheid.
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Ja, standaard opgenomen in het laatste jaar
Tussentijds middelen mogelijk Ja, 1x per 24 maanden
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja
Tarief bij renteherziening Dalrente methode. Het laagste tarief uit de periode tussen het herzieningsvoorstel en de ingangsdatum van de nieuwe rentevaste periode
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm € 150,-
Kosten wijziging verpanding € 150,-
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dalrente
Tekentermijn offerte 14 kalenderdagen
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met 8 maanden indien er een onroerende zaak transactie aan ten grondslag ligt
Kosten voor verlenging N.v.t.
Annuleringskosten getekende offerte N.v.t.
Annuleringskosten verlengde offerte € 500,- (maximaal 1%)
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >80% marktwaarde
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste drie kalenderjaren met maximum van het laatste kalenderjaar
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Ja, maximaal 65% van de marktwaarde
Meefinancieren restschuld Ja, voor bestaande en nieuwe hypotheekklanten tot 115% marktwaarde
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente min 1%
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 3 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Ja
 

Obvion is een hypotheekbedrijf dat gevestigd is in Heerlen. Obvion verstrekt hypotheken aan particulieren, uitsluitend via tussenpersonen. Obvion heeft als doel de consument financieel onbezorgd te laten wonen tijdens de gehele looptijd van de hypotheek. Obvion werkt samen met ongeveer 1.400 tussenpersonen die de producten van Obvion aanbieden. Met 320 enthousiaste medewerkers is Obvion inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste hypotheekverstrekkers in het intermediaire segment.