Woonfonds Comfort

Sinds 1973 is Woonfonds Hypotheken gespecialiseerd in het verstrekken van hypotheken aan particulieren.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Ja
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Ja
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1, 5, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar.
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 20% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met acht maanden
Kosten voor verlenging 0,25% per maand over de aangevraagde lening
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Nee
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk
Flexibel inkomen Ja, gemiddeld arbeidsinkomen laatste drie jaar met maximum van het laatste jaar
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Ja, maximaal 70% van marktwaarde (WOZ is marktwaarde), alleen bestaande klanten
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 10.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen zes maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Ja
 

Het bedrijf is voorgekomen uit Stok BV (Makelaardij). De financiële middelen werden verzorgd door Van Lanschot Bankiers. Bureau Van Spaendonk verzorgde de administratie voor Woonfonds. Woonfonds is onderdeel van Achmea. Bij het grote publiek is Woonfonds wellicht niet erg bekend; bij financiële adviseurs en tussenpersonen echter wel degelijk. Reden hiervoor is dat Woonfonds Hypotheken haar producten uitsluitend via het intermediair verkoopt.