Het officiële hypotheekrente overzicht

De officiële en actuele hypotheekrente tarieven van alle hypothecaire geldverstrekkers

Hypotheekrente overzicht oproepen:

3,37%
Laagste rente aanvragen
Welke hypotheekrente soorten komt u tegen?
Rente is rente, toch komt u vaak verschillende bewoordingen en rentevormen tegen, wanneer u de voordeligste aanbieder zoekt. Hieronder staan de meest voorkomende termen voor u uitgelegd.

Nominale rente
De nominale rente is het deel van de totale hypotheek dat u jaarlijks betaalt. Uw jaarlijkse lasten kunt u eenvoudig uitrekenen door de nominale rente te vermenigvuldigen met het totale hypotheekbedrag. Hypotheekverstrekkers publiceren hun nominale rente en de nominale rente wordt standaard vermeld op uw hypotheek offerte. De nominale rente is de feitelijke marktrente en wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatiepercentage. Door de inflatie te verwerken in de rente compenseert de kredietverlener de ontwaarding van het uitgeleende geld.

Effectieve rente of bruto werkelijke rente
In de effectieve rente zijn de afsluitprovisie en de betalingsvorm verrekend. Hierdoor is de effectieve rente een uitgangspunt voor uw werkelijke hypotheeklasten. De 'Gedragscode Hypothecaire Financieringen' stelt het vermelden van de effectieve rente verplicht. Het doel hiervan is dat u makkelijker verschillende hypotheken kunt vergelijken. Voor de uiteindelijke vergelijking is de effectieve rente niet voldoende. Zaken als hypotheekrenteaftrek en premies voor levensverzekeringen worden niet verwerkt in de effectieve rente. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan (per maand of perkwartaal).

Dag- of venstertarief
In kranten wordt regelmatig en overzicht gepubliceerd van de rentetarieven van geldverstrekkers. Het dag- of venstertarief is het tarief dat openbaar gemaakt wordt door de geldverstrekker. Bij een renteherzieningsdatum, gaat uw rente vaak over op dit dag- of venstertarief.

Project- of arrangementsrente
Soms worden bij bouwprojecten of hypotheekvormen speciale rentetarieven gehanteerd. Vaak betekend dit dat er een bepaalde korting wordt verrekend met uw hypotheeklasten. Zodoende komt u (tijdelijk) op lagere rentelasten. Na het aflopen van de rentevaste periode betaalt u het gewone rentetarief. Daarom kan een voordelig lijkende rente op termijn toch duurder uitvallen, omdat de gewone rente bij dezelfde aanbieder een stuk hoger ligt en overstappen extra kosten met zich meebrengt.

Netto werkelijke rente
De netto werkelijke rente is net als de effectieve rente een methode om hypotheeklasten te vergelijken. In de netto werkelijke rente wordt rekening gehouden met uw maandlasten en worden maandlasten in de toekomst minder zwaar gewogen (vanwege inflatie). Hoe lager de netto werkelijke rente, hoe goedkoper de hypotheek. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat u gedurende een looptijd van 30 jaar bij dezelfde aanbieder blijft en de renteverschillen tussen aanbieders niet veranderen.
Onderhandelende Aankoopmakelaar