ABN AMRO Budget

ABN AMRO bestaat uit het beursgenoteerde ABN AMRO Holding NV en haar dochteronderneming ABN AMRO Bank NV, welke op haar beurt weer is onderverdeeld in verschillende dochterondernemingen.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, hogere rente
Krediet Nee
Beleggen Ja, hogere rente
Leven Ja, hogere rente
Hybride Nee
Spaar Ja
Bankspaar Ja
 
Rentevormen
Variabel Per maand
Vast 1,2,3,5,6,7,10,12,15,17,20,25,30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Ja, 7,12,17 jaar inclusief 2 jaar rentebedenktijd
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk Nee
Kosten voor verlenging N.v.t.
Annuleringskosten getekende offerte 1% over de aangevraagde lening
Annuleringskosten verlengde offerte N.v.t.
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, onder bepaalde voorwaarden
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste drie jaar met maximum laatste jaar
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, oversluiten en verhogen maximaal 85% van WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Ja, tot 90% MW
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente min 1%
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging ÔéČ 5.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee