AEGON Annuitair en Lineair

AEGON Nederland is de Nederlandse bank van het beursgenoteerde AEGON N.V.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, hogere rente
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Ja, hogere rente
Hybride Nee
Spaar Ja, hogere rente
Bankspaar Ja, hogere rente
 
Rentevormen
Variabel Per maand
Vast 2,5,6 t/m 10,11 t/m 15, 16 t/m 20 en 21 t/m 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Ja, niet voor spaar of krediethypotheek
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja, door een tussentijdse (extra) aflossing niet door periodieke (lineaire of annuïtaire) aflossingen
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm € 150,-
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met negen maanden
Kosten voor verlenging 0,2% per maand over de aangevraagde lening
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Nee
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden tot maximaal 80% marktwaarde
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk
Flexibel inkomen Ja, onder voorwaarden
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, maximaal 60% van WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Ja
 

De AEGON bank is ontstaan uit een aantal belangrijke rechtsvoorgangers: de 'Algemeene Friesche' (1844), de 'Eerste Nederlandsche' (1882), de 'Groot Noordhollandsche' (1845), de 'Olveh' (1879) en de Nillmij (1859). In 1986 fuseerde de Algemeene Friesche, de Groot-Noordhollandsche en de Olveh tot AGO. De Nillmij en de Eerste Nederlandsche fuseerde in 1969 tot ENNIA. In 1983 fuseerde AGO en ENNIA. Hieruit ontstond AEGON. Sinds deze fusie heeft AEGON een belangrijke positie opgebouwd. Zowel op de particuliere als op de zakelijke markt. Momenteel is AEGON actief in Noord-Amerika, Europa en het Verre Oosten.