ASN

ASN is een bank die werkt aan een nieuwe,schonere wereld.

Rentevast periode NHG < 60% MW < 80% MW < 95% MW < 100% MW
1 jaar rentevast 4,52% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,66% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,67% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,86% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,86% De rente is deze week gelijk gebleven.
2 jaar rentevast 4,15% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,33% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,40% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,55% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,55% De rente is deze week gelijk gebleven.
3 jaar rentevast 3,79% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,00% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,13% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,25% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,25% De rente is deze week gelijk gebleven.
4 jaar rentevast 3,69% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,81% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,93% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,05% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,05% De rente is deze week gelijk gebleven.
5 jaar rentevast 3,60% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,63% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,73% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,86% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,86% De rente is deze week gelijk gebleven.
6 jaar rentevast 3,61% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,67% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,78% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,89% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,89% De rente is deze week gelijk gebleven.
10 jaar rentevast 3,68% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,87% De rente is deze week gelijk gebleven. 3,99% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,05% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,05% De rente is deze week gelijk gebleven.
15 jaar rentevast 4,04% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,12% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,30% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,50% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,50% De rente is deze week gelijk gebleven.
20 jaar rentevast 4,10% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,24% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,39% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,61% De rente is deze week gelijk gebleven. 4,61% De rente is deze week gelijk gebleven.

ASN (Algemene Spaarbank Nederland) is opgericht in 1960 door het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (tegenwoordig de FNV) en verzekerings-maatschappij De Centrale (tegenwoordig REAAL) De missie van ASN is het ingelegde geld maatschappelijk verantwoord uitlenen. In de jaren ’70 worden we steeds meer een bank voor mensen die oorlog en vrede, mensenrechten, discriminatie en het milieu belangrijke maatschappelijke thema’s vinden.