ASN

ASN is een bank die werkt aan een nieuwe,schonere wereld.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, hogere rente
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1,3,4,5,6,10,15 en 20 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
Oog voor verduurzaming Lagere rente voor verduurzaming
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 6 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met 6 maanden indien nieuwbouw
Kosten voor verlenging Nee
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Vast bedrag van € 750,- bij annuleren na 3 maanden
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, onder voorwaarden
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste drie jaar met maximum inkomen vorig jaar en het huidig inkomen.
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, oversluiten en verhogen tot maximaal 75% WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Marktwaarde onderpand Minimaal € 90.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Meefinancieren restschuld Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging Nee
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 18 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

ASN (Algemene Spaarbank Nederland) is opgericht in 1960 door het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (tegenwoordig de FNV) en verzekerings-maatschappij De Centrale (tegenwoordig REAAL) De missie van ASN is het ingelegde geld maatschappelijk verantwoord uitlenen. In de jaren ’70 worden we steeds meer een bank voor mensen die oorlog en vrede, mensenrechten, discriminatie en het milieu belangrijke maatschappelijke thema’s vinden.