Argenta Annuitair en Lineair

Het beheer en de administratie van Argenta wordt uitbesteed aan de hypotheekservicers Quion en Stater.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Nee
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Ja
Bankspaar Nee
Aflossingseis 100% spaar, annuitair en/of lineair
 
Rentevormen
Variabel Per drie maanden
Vast 1,3,5,6,7,10,16,17,18,19 en 20 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Ja, variabel
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Nee
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Mogelijk voor serviceprovider
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Mogelijk voor serviceprovider
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 15% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk 9 maanden
Kosten voor verlenging N.v.T.
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte € 500,-
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Conform CHF normeringen, hogere verstrekkingen bespreekbaar met motiviatie (Explain)
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden maximaal 75% executiewaarde
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, indien een vast en een tijdelijk dan kan het tijdelijk inkomen voor 70% meegenomen worden
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste drie jaar met maximum van het laatste jaar
Verstrekking o.b.v. WOZ Nee
Verstrekking o.b.v. CALCASA Ja, tot maixmaal 90% marktwaarde
Maximaal op onderpand Nationale Hypotheek Garantie of 100% van de executiewaarde
Marktwaarde onderpand Minimaal € 100.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Overbrugging Niet mogelijk wanneer het onderpand (nog) niet is verkocht. Indien verkocht bevestiging verlopen ontbindende voorwaarden vereist
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

In 1956 werd Argenta opgericht als financieringsmaatschappij. Zij specialiseerde zich in persoonlijke leningen. Sinds 1964 treedt Argenta tevens op als depositokas. In 1974 werd Argenta Verzekeringen (Aras) opgericht. Sinds 1997 verstrekte Argenta Spaarbank hypotheken in Nederland. In een sneltempo groeide de bank uit tot de grootste buitenlandse geldverstrekker op de Nederlandse markt. Argenta is actief in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Vandaag de dag is Argenta de vijfde grootste Belgische bank.