Attens

Attens Hypotheken zijn alleen beschikbaar voor 2,5 miljoen deelnemers aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dit fonds is ook de belegger in deze hypotheken.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1,3,5,7,10,12,15,17,20,30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja
Automatische looptijdrente Ja
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk Nee
Kosten voor verlenging N.v.t.
Annuleringskosten getekende offerte Ja, 0,5% over de hoofdsom
Annuleringskosten verlengde offerte N.v.t.
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja
Flexibel inkomen Ja, volledig bij NHG en anders maximaal 90% marktwaarde
Onregelmatigheidstoeslag Ja, volledig bedrag van laatste 12 maanden.
Meetekenen ouders Ja, geen eigenaar maar hoofdelijk aansprakelijk. Aanvullende voorwaarden van toepassing.
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, tot maximaal 80% van de WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Meefinancieren restschuld Nee
Beschikbaar voor Deelnemers pensioenfonds Zorg en Welzijn. Gratis lidmaatschap PGGM&CO bij tekenen renteaanbod.
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging ÔéČ 5.000,-
Verhuisregeling Ja, binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee