BLG Wonen

BLG Wonen biedt haar producten niet rechtstreeks aan de consument aan. Zij werkt met onafhankelijke adviseurs.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, 0,2% opslag
Krediet Nee
Beleggen Ja
Leven Ja
Hybride Nee
Recreatiehypotheek Ja, 0,3% opslag (volledig aflossend verplicht)
Spaar Nee
Bankspaar Ja, 0,1% opslag (fiscaal geruisloze voortzetting KEW en SEW mogelijk
Extra periodiek aflossen Vanaf € 25 per maand en maximaal 10% van de oorspronkelijke schuld (hoofdsom) gedeeld door twaalf. Dit geldt per leningdeel en niet voor Spaar en Bankspaar
 
Rentevormen
Variabel Per maand (ook mogelijk bij Bankspaar)
Vast 1,2,3,5,7,10,12,15,20 jaar
Middelrente Ja (geen nieuwe klanten, geen effect op bestaande leningen)
Renteplafond Ja, 5 en 10 jaar (ook mogelijk met Bankspaar)
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Ja
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm € 115,- (per leningdeel)
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening (aangevraagde hypotheken vanaf 01-09-2016 drie maanden rente)
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 6 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met 6 maanden voor nieuwbouw
Kosten voor verlenging Nee
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Vast bedrag van € 750,- bij annuleren na 3 maanden
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >= 100% marktwaarde
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja,gemiddelde laatste 3 verstreken kalenderjaren
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, met intentieverklaring kan inkomen volledig meegenomen worden
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste drie jaar, hoeven geen kalenderjaren te zijn
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, maximaal 75% van de WOZ. Marktwaarde is 85% van de WOZ-waarde.
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Deel zakelijk Maximaal 60% marktwaarde
Studieleningen Minimale toetslast 0,45% oorspronkelijke hoofdsom
Restschuldfinanciering Ja, voor bestaande en nieuwe hypotheekklanten maximaal 20% marktwaarde
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek bij label SNS Reaal loopt
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,- (spaarhypotheek € 12.000,- en Bankspaar € 25.000,-)
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend indien binnen 6 maanden na royement offerte is opgemaakt
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Ja
 

In 1954 werd het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG) opgericht. In 1993 werd BLG Hypotheken onderdeel van de SNS Bank, welke in 1997 opging in de SNS REAAL Groep. In 2017 ging SNS samen met regiobank, ASN en BLG tot de Volksbank. In 2012 heeft BLG Hypotheken haar naam verandert in BLG Wonen.