Florius Profijt 12

In maart 2007 werd het voormalige Bouwfonds Hypotheken, onderdeel van de ABN AMRO Hypotheken Groep, veranderd in Florius.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, hogere rente
Krediet Ja, hogere rente met 0,2% opslag
Beleggen Ja, hogere rente
Leven Ja, hogere rente
Hybride Ja
Spaar Ja
Bankspaar Ja
 
Rentevormen
Variabel Per maand
Vast 1,3,5,6,10,12,15,20,30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Ja, variabel
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Ja
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ, Florius-Calcasarapport of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
Oog voor verduurzaming 0,1% korting voor Energielabel A
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met negen maanden
Kosten voor verlenging 0,25% per maand over de aangevraagde lening
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte 1% over de aangevraagde lening
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, indien een vast en een tijdelijk dan kan het tijdelijk inkomen voor 90% meegenomen worden
Flexibel inkomen Ja, laatste van 90% gemiddelde laatste drie jaar of 90% van het huidig inkomen.
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, oversluiten en verhogen tot maximaal 85% WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Ja, tot 90% van de marktwaarde
Marktwaarde onderpand Minimaal € 90.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Meefinancieren restschuld Ja, voor bestaande en nieuwe hypotheekklanten tot 115% marktwaarde
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 10.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

Grondlegger Jacob Wiersema richtte in 1964 de Bouwspaarkas Drentsche Gemeente op. Later ontwikkelde dit bedrijf zich tot het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten N.V. In maart 2007 werd het voormalige Bouwfonds Hypotheken, onderdeel van de ABN AMRO Hypotheken Groep, veranderd in Florius. Florius is gespecialiseerd in het verstrekken van hypotheken. De bank biedt moderne en flexibele hyotheekoplossingen tegen gunstige voorwaarden. Ook voor overige woongerelateerde financiële producten kunt u terecht bij Florius. De kracht van Florius is dat zij innovatiekracht koppelt aan ervaring. Florius werkt via het onafhankelijke intermediair.