HollandWoont

Conneqt trekt voor dit nieuwe label samen op met portefeuillemanager DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management).

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, hogere rente
Krediet Nee
Beleggen nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1-30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Ja
Tussentijds vervallen topopslag Ja
Automatische looptijdrente Nee
Oog voor verduurzaming Geen rentekortingen
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Ja, alleen bij rentemiddeling € 250,-
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom (100% uit eigen middelen)
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden (nieuwbouw 6 maanden)
Verlenging offerte mogelijk Ja, met drie maanden (nieuwbouw 6 maanden)
Kosten voor verlenging Ja, 0,20 % berekend per dag en alleen bij gestegen rente
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Nee
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, inkomensverklaring
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, onder voorwaarden
Flexibel inkomen Ja, voorwaarden
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, tot 90% van de marktwaarde voor verhogen en oversluiten
Verstrekking o.b.v. CALCASA Ja, tot 90% van de marktwaarde voor verhogen en oversluiten
Marktwaarde onderpand Minimaal € 75.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Meefinancieren restschuld Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee