Hypotrust Elan Plus

Hypotrust is onderdeel van Quion Groep B.V. De bank richt zich op de particuliere markt. Zij verkoopt hypotheken uitsluitend via het intermediair.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Per kwartaal
Vast 1,3,5,7,10,15,20,30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja
Automatische looptijdrente Ja
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Mogelijk voor serviceprovider
Administratiekosten geldgever Nee
Verhoging en tweede hypotheek Mogelijk voor serviceprovider
Kosten ontslag aansprakelijkheid Mogelijk voor serviceprovider
Kosten omzetten hypotheekvorm Mogelijk voor serviceprovider
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met twee maanden
Kosten voor verlenging Nee
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte 1% van het hypotheekbedrag
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Ja
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, onder voorwaarden
Flexibel inkomen Ja, voor flexwerkers gelden geen beperkingen
Verstrekking o.b.v. WOZ Nee
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Meefinancieren restschuld Nee
Nationale Hypotheek Garantie Niet mogelijk
Nieuwbouw Niet mogelijk
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, onder voorwaarden
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja, tot maximaal extra € 60.000,-
Minimum bedrag verhoging € 12.500,-
Verhuisregeling Nee
Meeneemrente Nee
Doorgeefregeling Nee
 

Hypotrust behoort tot de top van de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland. Het voornaamste doel van Hypotrust is het leveren van een bewezen assortiment hypotheekproducten tegen een scherpe rente. Hypotrust onderscheidt zich van andere banken door de mogelijkheid tot combineren. Hypotheken en verzekeringen kunnen bij Hypotrust zodanig gecombineerd worden, dat zij volledig aangepast kunnen worden aan uw persoonlijke situatie.