ING Energielabel A

In 1991 ontstond ING uit een fusie tussen Nationale-Nederlanden en NMB Postbank Groep.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja, 0,2% korting
Lineair Nee
Aflossingsvrij Ja
Krediet Ja
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Ja, Fiscaal Geruisloos Inbrengen (FGI) mogelijk.
 
Rentevormen
Variabel Per maand, maximaal 25% hoofdsom ander deel minimaal 5 jaar vast
Vast 1,3,5,7,10,12,15 en 20 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Ja, contante waarde berekening oude rente en omzettingskosten € 225,-
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ, ING-Calcasa waarderapport of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid € 225,-
Kosten omzetten hypotheekvorm € 225,-
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 6,5 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met zes maanden (automatisch)
Kosten voor verlenging 0,2% per maand (pro rata per dag)
Annuleringskosten getekende offerte Bij lagere rente contante waarde met een maximum van 3% over de hoofdsom
Annuleringskosten verlengde offerte Bij lagere rente contante waarde met een maximum van 3% over de hoofdsom
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste 3 jaren
Verstrekking meer dan 5 keer het inkomen Maximaal 100% marktwaarde van de woning (zowel met als zonder NHG)
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Ja, WOZ is gelijk aan marktwaarde. Bij aankoop woning mits financiering <90% marktwaarde
Meefinancieren restschuld Ja, voor bestaande en nieuwe hypotheekklanten van niet actieve geldgevers
Restschuld en consumptief Maximale looptijd 15 jaar en annuitaire aflossingsverplichting
Oversluiten hypotheek Tot 115% van de marktwaarde en niet annuïtaire toets
Modelmatig waarderen Calcasa-rapport mogelijk voor niet-NHG en tot 90% marktwaarde.
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente
Tweede hypotheek Ja
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 10.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden als middelrente
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

De wortels van de ING bank gaan ver terug. Deze liggen in 1845 bij verzekeraars De Nationale Levensverzekering Bank en De Nederlanden en bij publieke banken als De Rijkspostspaarbank, De Postcheque- en Girodienst en de Nederlandsche Middenstands Bank. . Hoewel ING Bank van oorsprong een Nederlandse bank is, is het bedrijf uitgegroeid tot een multinational.