Lloyds Bank

Lloyds Bank is een handelsnaam van Bank of Scotland plc, onderdeel van Lloyds Banking Group. Een groep die in 2009 is ontstaan uit een fusie tussen een aantal bekende Britse financiële instellingen, waaronder Lloyds Bank en Bank of Scotland. Onze gezamenlijke geschiedenis gaat eeuwen terug en begon in 1695 met de oprichting van Bank of Scotland. Vandaag de dag zijn we de grootste consumentenbank van Groot-Brittannië.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, 0,1% opslag
Krediet Nee
Beleggen Ja, 0,1% opslag
Leven Ja, 0,1% opslag
Hybride Nee
Spaar Ja, 0,1% opslag (leningdeel minimaal € 50.000,- groot)
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Per maand
Vast 1,5,6,10,15, 20 en 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Mogelijk voor serviceprovider
Administratiekosten geldgever Nee
Verhoging en tweede hypotheek Mogelijk voor serviceprovider
Kosten ontslag aansprakelijkheid Mogelijk voor serviceprovider
Kosten omzetten hypotheekvorm Mogelijk voor serviceprovider
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom of tot € 100.000,- uit schenking
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met drie maanden
Kosten voor verlenging 0,25% per maand over de aangevraagde lening
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte 0,25% over de aangevraagde lening
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis 100% annuitair en/of lineair
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >= 65% marktwaarde
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk
Flexibel inkomen Nee
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Ja, maximaal 60% van laagste van WOZ of Calcasa rapport.
Meefinancieren restschuld Nee
Overbruggingskrediet Alleen mogelijk indien woning verkocht is en ontbindende voorwaarden zijn verlopen
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente min 1%
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 25.000,-
Verhuisregeling Ja, binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee