MUNT Annuitair en Lineair

MUNT Hypotheken is er voor iedereen die een lening voor een huis nodig heeft en dit snel, betaalbaar en goed wil regelen. Onze aanpak is nuchter, no-nonsense en oer-Hollands. Wij houden van een beetje opschieten: kan het wel of kan het niet? Van duidelijke taal zonder blabla en kleine lettertjes. Van eerlijke prijzen en eenvoudige, degelijke producten.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Per maand
Vast 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Mogelijk voor serviceprovider
Administratiekosten geldgever N.v.t.
Verhogingen en tweede hypotheek € 325,- aan FlexFront en € 150,- aan MUNT
Kosten ontslag aansprakelijkheid € 175,- aan FlexFront en € 150,- aan MUNT
Kosten omzetten hypotheekvorm € 175,- aan FlexFront en € 150,- aan MUNT
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom en boetevrij indien uit eigen middelen. Minimaal € 500,-
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met twee maanden
Kosten voor verlenging 0,25% per maand als marktrente hoger is dan de offerterente.
Annuleringskosten getekende offerte Nee, klant ouder dan 70 jaar is en het inkomen nodig is.
Annuleringskosten verlengde offerte € 500,-
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee, tenzij
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder zeer beperkte voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, conform NHG-voorwaarden
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste drie jaar met maximum van het laatste jaar en zonder NHG hiervan 70%
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Nee
Verstrekking o.b.v. CALCASA Ja, tot 90% van de marktwaarde (alleen Simpel Overstap)
Overbrugging Maximaal 97% verkoopprijs minus saldo van de bestaande hypotheek. € 500,- kosten MUNT.Taxatie is noodzakelijk.
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, zonder NHG minimum bedrag € 5.000,-
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 10.000,-
Verhuisregeling Ja, binnen drie maanden na aflossen nieuwe hypotheek aanvragen
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee