Merius hypotheken

Merius is opgericht in 2016. Zij onderscheidt zich door een technologisch geavanceerd acceptatieproces. Hierdoor biedt zij snelheid en duidelijkheid voor de klant en de adviseur.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Aflossingsproduct Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1,5,10,15,20,25 en 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Ja
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja
Oog voor verduurzaming Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 25% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met twee maanden (vier maanden bij nieuwbouw)
Kosten voor verlenging Ja, 0,25% per maand indien passeerrente hoger is
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte 1% over de aangevraagde lening bij nieuwbouw
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, Inkomensverklaring
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, onder voorwaarden
Flexibel inkomen Ja, onder voorwaarden.
Verstrekking o.b.v. WOZ Nee
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Marktwaarde onderpand Minimaal € 100.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Meefinancieren restschuld Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 10.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

Merius Hypotheken is een handelsnaam van Fenerantis B.V. en maakt  onderdeel uit van CMIS Group.