NIBC Direct Extra

NIBC is een bank die ruim 65 jaar geleden is opgericht door de overheid  om ondernemers financieel te ondersteunen.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1,5 en10 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever € 325,- aan FlexFront
Administratiekosten geldgever Nee
Verhoging en tweede hypotheek € 325,- aan FlexFront
Kosten ontslag aansprakelijkheid € 175,- aan FlexFront
Kosten omzetten hypotheekvorm € 175,- aan FlexFront
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 15% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 9 maanden
Verlenging offerte mogelijk Nee
Kosten voor verlenging Nee, 5 maanden langere offerte geldigheid zit in hogere rente verwerkt
Annuleringskosten getekende offerte 1% van de hoofdsom na finaal akkoord
Annuleringskosten verlengde offerte N.v.t.
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >= 80% marktwaarde (mag annuitair dalend zijn)
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, indien een vast en een tijdelijk dan kan het tijdelijk inkomen voor 90% meegenomen worden
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste drie jaar met maximum van het laatste jaar
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Ja, bij nieuwe klanten verstrekking tot maximaal 40% MW en bij bestaande klanten tot maximaal 105% MW. Marktwaarde (MW) is gelijk aan WOZ.
Meefinancieren restschuld Ja, voor bestaande en nieuwe hypotheekklanten tot 115% marktwaarde (renteopslag 0,40%)
Minimale hoofdsom € 70.000,-
Maximale hoofdsom € 750.000,-
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 15.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee