NIBC Direct Investeringshypotheek

NIBC is een bank die ruim 65 jaar geleden is opgericht door de overheid  om ondernemers financieel te ondersteunen.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1,2,3,4,5,6,7,8,9 en 10 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag N.v.t.
Automatische looptijdrente N.v.t.
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever € 325,- aan FlexFront
Administratiekosten geldgever Nee
Verhoging en tweede hypotheek € 325,- aan FlexFront
Kosten ontslag aansprakelijkheid € 175,- aan FlexFront
Kosten omzetten hypotheekvorm € 175,- aan FlexFront
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 15% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk Nee
Kosten voor verlenging N.v.t.
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte N.v.t.
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde in verhuurde staat aflossingsvrij, het meerdere moet in 30 jaar lineair worden afgelost.
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Minumum inkomen € 30.000,- uit vast dienstverband of zelfstandigheid exclusief huurinkomsten.
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Maximum huurinkomsten 10% van de marktwaarde in verhuurde staat.
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee
Flexibel inkomen Nee
Verstrekking o.b.v. WOZ Nee
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Meefinancieren restschuld Nee
Locatie onderpanden Dienen in lijst NIBC Direct geselecteerde steden te staan.
Niet toegestane onderpanden Woon-winkel/bedrijfspanden, recreatiewoning, stacaravan, woonwagens en woonboten.
Kamerhuur Alleen verhuur aan familielid (tot en met de 2de graad) van aanvrager.
Maximale financiering De lening is niet hoger dan 75% van de waarde van de woning in verhuurde staat (of 75% van de investering als dat lager is en de woning recent gekocht is)
Minimale lening € 75.000,-
Maximale lening € 500.000,-
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Nee
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 15.000,-
Verhuisregeling Nee
Meeneemrente Nee
Doorgeefregeling Nee