NN Nieuwbouw

Nationale-Nederlanden is al meer dan 150 jaar actief in verzekeren. Eind 1990 ging Nationale-Nederlanden samen met NMB Postbank Groep.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, 0,2% opslag
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Ja, 0,2% opslag
Extra periodiek aflossen Vanaf € 25 per maand en maximaal 10% van de oorspronkelijke lening gedeeld door twaalf. Niet mogelijk voor (Optimaal) Spaar en Bankspaar.
 
Rentevormen
Variabel Ja, niet voor Bankspaar
Vast 1,2,5,6,7,10,12,15,20 en 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Ja, 5, 7 of 12 jaarstarief + 0.2%
Tussentijds middelen mogelijk Ja, € 250,- administratiekosten
Tussentijds vervallen topopslag Nee
Automatische looptijdrente Nee
Nieuwbouwkorting Geen opslag voor Extra Top en Super Top.
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente (dalrente mogelijk met 0,2% opslag)
Geldigheidsduur offerte 6 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met drie maanden
Kosten voor verlenging 0,2% per maand over de aangevraagde lening
Annuleringskosten getekende offerte 1% over de aangevraagde lening
Annuleringskosten verlengde offerte 1% over de aangevraagde lening
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >= 80% marktwaarde
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, voor 90% inkomen uit eigen bedrijf (IB en DGA)
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, 90% inkomen
Flexibel inkomen Ja, 90% inkomen
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, tot 90% van de WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Inkomen uit alimentatie Nee, voor nieuwe verstrekkingen (wel bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid)
Meefinancieren restschuld Ja, voor bestaande hypotheekklanten. Geen maximum op marktwaarde en looptijd gelijk aan nieuwe hypotheek. Hypotheekvorm vrij.
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja, minimaal € 15.000,-
Minimum bedrag verhoging € 15.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee