Obvion Energielabel A

n 2002 ontstond Obvion als een joint venture van Rabobank Groep en ABP.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, 0,1% opslag
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Ja, 0,1% opslag
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1 t/m 20, 25 en 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Ja
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja
Duurzaamheidskorting 0,05%, standaard voor nieuwbouw en voor bestaande woning met een rapport aanleveren met Energie-Index van 0,6 of lager
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar. 100% vergoedingsvrij extra aflossen uit eigen middelen.
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden (6 maanden voor nieuwbouw)
Verlenging offerte mogelijk Ja, met 3 maanden (6 maanden voor nieuwbouw)
Kosten voor verlenging Geen
Annuleringskosten getekende offerte Geen
Annuleringskosten verlengde offerte 1% over de totale hoofdsom
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >100% marktwaarde en indien € 5.000,- of hoger daar boven komt
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, indien een vast en een tijdelijk dan kan het tijdelijk inkomen voor 90% meegenomen worden
Flexibel inkomen Ja, laatste van 90% gemiddelde laatste drie jaar of 90% van het huidig inkomen.
Verstrekking o.b.v. WOZ Nee
Verstrekking o.b.v. CALCASA Ja, maximaal 60% voor oversluiten en verhogen
Marktwaarde onderpand Minimaal € 90.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Meefinancieren restschuld Ja, voor bestaande en nieuwe hypotheekklanten tot 115% marktwaarde
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente min 1%
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

Obvion is een hypotheekbedrijf dat gevestigd is in Heerlen. Obvion verstrekt hypotheken aan particulieren, uitsluitend via tussenpersonen. Obvion heeft als doel de consument financieel onbezorgd te laten wonen tijdens de gehele looptijd van de hypotheek. Obvion werkt samen met ongeveer 1.400 tussenpersonen die de producten van Obvion aanbieden. Met 320 enthousiaste medewerkers is Obvion inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste hypotheekverstrekkers in het intermediaire segment.