Rabobank Basis

De Rabobank is van oorsprong een Nederlandse bank.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Nee
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Per maand
Vast 1 t/m 15, 20, 25 en 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Ja, variabel
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 6 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met drie maanden
Kosten voor verlenging 0,25% per maand over de aangevraagde lening
Annuleringskosten getekende offerte 1% over hypotheekbedrag
Annuleringskosten verlengde offerte N.v.t.
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >= 100% executiewaarde
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, indien een vast en een tijdelijk dan kan het tijdelijk inkomen voor 70% meegenomen worden
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste drie jaar met maximum van het laatste jaar
Verstrekking o.b.v. WOZ Nee
Verstrekking o.b.v. CALCASA Ja, tot 90% van de marktwaarde
Meefinancieren restschuld Ja, 1% hogere rente
Af te nemen betaalpakket Met een betaalrekening bij de Rabobank kunt u, wanneer u een nieuwe rentevastperiode kiest, in aanmerking komen voor 0,2% Betaalpakketkorting op de hypotheekrente. Voorwaarden zijn onder andere dat uw salaris op deze betaalrekening wordt gestort en uw hypotheeklasten via een volmacht van de rekening worden afgeschreven.
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding bouwdepot leningrente - 1%
Tweede hypotheek Ja
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 10.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 3 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

De Rabobank is van oorsprong een Nederlandse bank. Zij is onderdeel van de Rabobank Groep. Aan het einde van de negentiende eeuw begon deze Groep als een verzameling van kleine boerenleenbanken. De samenwerking loopt als een rode draad door de geschiedenis van de Rabobank. De Rabobank profileert zich als een bank die zich anders gedraagt dan andere banken. Er wordt aandacht geschonken aan het feit dat de Rabobank een coöperatieve bank is. De bank bestaat dus uit verschillende regiobanken die allen een eigen beleid voeren en een eigen directie hebben.