Robuust

Robuust Hypotheken is een initiatief van de Blauwtrust Groep. Het product is gericht op een brede doelgroep.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Per maand
Vast 1 t/m 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Ja
Tussentijds vervallen topopslag Ja
Automatische looptijdrente Ja
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom, vergoedingsvrij aflossen met eigen middelen
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden en nieuwbouw 6 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met drie maanden en nieuwbouw 6 maanden
Kosten voor verlenging 0,2% per maand over de aangevraagde lening, per dag van de daadwerkelijke verlenging verschuldigd.
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Nee
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, indien een vast en een tijdelijk dan kan het tijdelijk inkomen voor 90% meegenomen worden
Flexibel inkomen Ja, laatste van 90% gemiddelde laatste drie jaar of 90% van het huidig inkomen.
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, tot maximaal 90% van de WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Ja, oversluiten en verhogen tot 90% van de marktwaarde
Marktwaarde onderpand Minimaal € 100.000,-
Meefinancieren restschuld Nee
Consumptieve besteding Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 12.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

De distributie van Robuust Hypotheken wordt verzorgd door Conneqt Mortgage Distribution, dat behalve voor Robuust Hypotheken eveneens verantwoordelijk is voor Hypotrust en IQWOON. Aegon is verantwoordelijk voor de financiering