SNS Budget Hypotheek

De eerste Nederlandse spaarbank werd opgericht in 1817. In dit jaar begint de geschiedenis van de SNS Bank.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, 0,2% opslag
Krediet Ja
Beleggen Ja, 0,2% opslag
Leven Ja, 0,2% opslag
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Ja, 0,2% opslag
 
Rentevormen
Variabel Per maand (niet mogelijk bij spaar en bankspaar)
Vast 1,3,5,6,10,12,15,20 jaar
Middelrente Nee
Plafondrente Ja, 5 en 10 jaar
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid € 250,-
Kosten omzetten hypotheekvorm € 250,- (per hypotheek)
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk of doorloopprovisie van geldgever
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente (dagrente mogelijk met opslag van 0,1%)
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met drie maanden (opslag van 0,1% op de rente)
Kosten voor verlenging 0,25% per maand over de aangevraagde lening
Annuleringskosten getekende offerte 1% over de aangevraagde lening
Annuleringskosten verlengde offerte 1% over de aangevraagde lening
Voorwaarde af te nemen producten SNS Betaalrekening (met 0,25% opslag kan voorbehoud vervallen)
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >= 75% marktwaarde
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk
Flexibel inkomen Ja, gemiddeld inkomen laatste 3 jaar, met als maximum het laatste jaar
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, maximaal 75% van de WOZ (MW is 85% van de WOZ)
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding bij bestaande bouw hypotheekrente min 1% en bij nieuwbouw de hypotheekrente
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,- (Bankspaar € 25.000,-)
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

SNS Bank is onderdeel van de SNS REAAL Groep. Doordat dit concern niet beursgenoteerd is, heeft zij alle vrijheid en ruimte om flexibel en onafhankelijk te opereren. SNS REAAL heeft als doel de favoriete financiële dienstverlener te zijn voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf in Nederland.