Syntrus Achmea Basis

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Ja
Hybride Nee
Spaar Ja
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1,3,5,6,7,10,12,15,17, 20 en 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde(CW) berekening met minimum van 3 maanden. Is er geen CW van toepassing, dan kan de klant zonder boete aflossen, en is ook het minimum van 3 maanden rente niet van toepassing.
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Tekentermijn offerte 3 weken
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk Nee
Kosten voor verlenging N.v.t.
Annuleringskosten getekende offerte Ja, 0,5% over de hoofdsom
Annuleringskosten verlengde offerte N.v.t.
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden. Indien er gewerkt wordt met voorlegformulier ondernemershypotheek reactie binnen 24 uur.
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde afgelopen 3 kalenderjaren met als maximum het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, maximaal 80% van de WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, minimum € 1.000,- (anders nota`s voor finaal akkoord overleggen)
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee