Venn Hypotheken

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1,2,3,5,6,7,10,12,15,20 en30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja
Automatische looptijdrente Ja
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Mogelijk voor serviceprovider
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Mogelijk voor serviceprovider
Kosten omzetten hypotheekvorm Mogelijk voor serviceprovider
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 15% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente (bij verlenging na 4 maanden)
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk 2 maanden
Kosten voor verlenging Nee
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte N.v.t.
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, laagste van gemiddelde laatste drie jaar en het inkomen van het laatste jaar
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, laagste van gemiddelde laatste drie jaar en het inkomen van het laatste jaar
Flexibel inkomen Ja, laagste van gemiddelde laatste drie jaar en het inkomen van het laatste jaar
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, tot maximaal 80% van de WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Overbrugging Ja, indien onderpand verkocht, maximaal 24 maanden
Meefinancieren restschuld Ja, tot 100% marktwaarde
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding -1%
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 10.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

Als betrokken partij staat Venn Hypotheken voor een persoonlijke aanpak, ondersteunen we jou en jouw klant met het verduurzamen van zijn woning en werken we samen aan een groenere wereld. Een begrijpelijke, betaalbare hypotheek met een aantrekkelijke rente en snel duidelijkheid over de financiële mogelijkheden voor jouw klant. Met uitstekende, heldere voorwaarden zijn wij een betrouwbare erkende Nederlandse geldverstrekker.