Vista Energielabel A

Vista is een fris jong merk dat zich richt op starters en jonge doorstromers.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, 0,1% opslag
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1,5,10,15,20 en 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja
Voorbehoud onderpand Energielabel-A of nieuwbouw
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Mogelijk voor serviceprovider
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Mogelijk voor serviceprovider
Kosten omzetten hypotheekvorm Mogelijk voor serviceprovider
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossen uit eigen middelen altijd boetevrij.
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met drie maanden en voor nieuwbouw 9 maanden
Kosten voor verlenging Nee
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Ja
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Nee
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, onder voorwaarden
Flexibel inkomen Ja, onder voorwaarden
Verstrekking o.b.v. WOZ Nee
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Marktwaarde onderpand Minimaal € 100.000,-
Meefinancieren restschuld Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, -1% vergoeding bij bestaande bouw
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 10.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

Vista is een dochteronderneming van de Rabobank en in 2018 opgerich.