Woonnu Energielabel A

Woonnu is een dochteronderneming van Nationale Nederlanden Groep.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, 0,05%, 0,15% of 0,2% opslag afhankelijk rentevastperiode
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar nee
Bankspaar nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1 t/m 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Ja
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja
Oog voor verduurzaming Rente afhankelijk van het energielabel
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Mogelijk voor serviceprovider
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden bestaande bouw en 6 maanden nieuwbouw
Verlenging offerte mogelijk Ja, met zes maanden
Kosten voor verlenging 0,20% bestaande bouw en kosteloos voor nieuwbouw
Annuleringskosten getekende offerte € 500,-
Annuleringskosten verlengde offerte € 500,-
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, vanaf 1 jaar actief o.b.v. inkomensverklaring
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, gemiddelde over laatste 3 jaar
Flexibel inkomen Nee
Verstrekking o.b.v. WOZ Nee
Verstrekking o.b.v. Desktop Ja
Marktwaarde onderpand Minimaal € 100.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Meefinancieren restschuld Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

Woonnu is in 2020 opgericht om Nederland te helpen verduurzamen.