bijBouwe

Eerste volledig online hypotheek met advies.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Per maand
Vast 1,5,7,10,15,20 en 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Rentebeleid Eensporig
Rentemix Nee, het is niet mogelijk om een combinatie van verschillende rentevastperiodes te kiezen.
Rentemiddeling Nee, is niet mogelijk.
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja, maar alleen bij een renteherziening aan het einde van de rentevaste periode
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Mogelijk voor serviceprovider
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Mogelijk voor serviceprovider
Kosten omzetten hypotheekvorm Mogelijk voor serviceprovider
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk 2 maanden
Kosten voor verlenging Nee
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Ja, 1% van de hypotheeksom
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >= 80% marktwaarde
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, als ZZP'er minstens 3 volledige kalenderjaren inkomen.
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk.
Flexibel inkomen Ja, laatste gemiddelde laatste drie jaar of van het het laatste jaar.
Nieuwbouw Alleen in project, zelfbouw niet mogelijk.
BKR-codering Nee, niet mogelijk
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, voor oversluitingen tot 60% van de WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Meefinancieren restschuld Nee
Consumptief bestedingsdoel Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging ÔéČ 10.000,-
Verhuisregeling Ja
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee