Hypotrust Comfort Profijt

Hypotrust is onderdeel van Quion Groep B.V. De bank richt zich op de particuliere markt. Zij verkoopt hypotheken uitsluitend via het intermediair.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, 0,2% hogere rente
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Ja, 0,2% hogere rente
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 1,2,3,5,6,7,10,12,15 en 20 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Nee
Automatische looptijdrente Nee
Rentemix Combineren van rentevastperiodes is niet mogelijk
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Mogelijk voor serviceprovider
Administratiekosten geldgever Nee
Verhoging en tweede hypotheek Mogelijk voor serviceprovider
Kosten ontslag aansprakelijkheid Mogelijk voor serviceprovider
Kosten omzetten hypotheekvorm Mogelijk voor serviceprovider
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk Nee
Kosten voor verlenging N.v.t.
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte N.v.t.
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, indien een vast en een tijdelijk dan kan het tijdelijk inkomen voor 100% meegenomen worden
Flexibel inkomen Ja, indien beide inkomens uit een dienstverband voor bepaalde tijd bestaan, wordt het flexinkomen voor 80% meegenomen in de toetsing. Alleen mogelijk bij oversluiten van niet-NHG.
Verstrekking o.b.v. WOZ Ja, oversluiten tot 70% WOZ
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Marktwaarde onderpand Minimaal € 75.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Meefinancieren restschuld Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek Hypotrust Comfort is
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 12.500,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 6 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Nee
 

Hypotrust behoort tot de top van de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland. Het voornaamste doel van Hypotrust is het leveren van een bewezen assortiment hypotheekproducten tegen een scherpe rente. Hypotrust onderscheidt zich van andere banken door de mogelijkheid tot combineren. Hypotheken en verzekeringen kunnen bij Hypotrust zodanig gecombineerd worden, dat zij volledig aangepast kunnen worden aan uw persoonlijke situatie.