Obvion Basis Annuitair en Lineair

In 2002 ontstond Obvion als een joint venture van Rabobank Groep en ABP.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Nee
Krediet Nee
Beleggen Ja
Leven Ja
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
 
Rentevormen
Variabel Ja (maximaal 50% van de schuldrest)
Vast 2,5,6,7,10,12,15,20,30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Ja, variabel
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja
Tarief bij renteherziening Dagrente methode. Het laagste tarief van 2 meetmomenten: het renteherzieningsvoorstel en de ingangsdatum van de nieuwe rentevaste periode
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm € 150,-
Kosten wijziging verpanding Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente
Rente bij passeren Dagrente 21 dagen
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met 4 maanden indien er een onroerende zaak transactie aan ten grondslag ligt
Kosten voor verlenging Nee
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte € 500,- (maximaal 1%)
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >= 50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >80% marktwaarde
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk
Flexibel inkomen Ja, het laagste bedrag van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 kalenderjaren en het gemiddelde inkomen over het laatste kalenderjaar wordt gehanteerd
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Ja, maximaal 65% van de marktwaarde
Meefinancieren restschuld Ja, voor bestaande en nieuwe hypotheekklanten tot 115% marktwaarde
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente min 1%
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,-
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 3 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Ja
 

Obvion is een hypotheekbedrijf dat gevestigd is in Heerlen. Obvion verstrekt hypotheken aan particulieren, uitsluitend via tussenpersonen. Obvion heeft als doel de consument financieel onbezorgd te laten wonen tijdens de gehele looptijd van de hypotheek. Obvion werkt samen met ongeveer 1.400 tussenpersonen die de producten van Obvion aanbieden. Met 320 enthousiaste medewerkers is Obvion inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste hypotheekverstrekkers in het intermediaire segment.