RHNB Consument

Vanaf 2018 worden er hypotheken verstrekt aan particulieren en professionele vastgoedbeleggers.

Aflossingsvormen
Annuiteit Nee
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja, hogere rente
Krediet Nee
Aflossingsproduct Nee
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 3,5,7 en 10 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Nee
Oog voor verduurzaming Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk Ja, met drie maanden
Kosten voor verlenging Nee
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Nee
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis Indien >= 60% marktwaarde in verhuurde staat
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, onder voorwaarden
Flexibel inkomen Ja, onder vorowaarden
Verstrekking o.b.v. WOZ Nee
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Marktwaarde onderpand Minimaal € 90.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
Meefinancieren restschuld Nee
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 10.000,-
Verhuisregeling Nee
Meeneemrente Nee
Doorgeefregeling Nee
 

in 1890 wordt de Nederlandsche hypotheekbank opgericht.  Het gaat samen met de Friesch-Groningsche Hypotheekbank. In de 21e eeuw gaat FGH verder onder de vlag van de Rabobank. Later gaat het samen met de Rijnlandsche hypotheekbank en wordt het Rijnklandse en Nederlandsche Hypotheek Bank. In 2016 wordt zij zelfstandig.