Hypotrust Goede Start

Hypotrust is onderdeel van Quion Groep B.V. De bank richt zich op de particuliere markt. Zij verkoopt hypotheken uitsluitend via het intermediair.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Nee
Krediet Nee
Beleggen Nee
Leven Nee
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Nee
Aflossingseis Alleen 100% annuitair en/of lineair
 
Rentevormen
Variabel Nee
Vast 5,10, 15, 20, 25 en 30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Nee
Automatische looptijdrente Nee
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Mogelijk voor serviceprovider
Administratiekosten geldgever Nee
Verhoging en tweede hypotheek Mogelijk voor serviceprovider
Kosten ontslag aansprakelijkheid Mogelijk voor serviceprovider
Kosten omzetten hypotheekvorm Mogelijk voor serviceprovider
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 10% van de oorspronkelijke hoofdsom (meerdere boven WOZ altijd boetevrij)
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Dagrente (laagste rente offerte of bij passeren)
Geldigheidsduur offerte 4 maanden
Verlenging offerte mogelijk 6 maanden
Kosten voor verlenging Nee
Annuleringskosten getekende offerte Nee
Annuleringskosten verlengde offerte Ja, 1% van het hypoheekbedrag
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis 100% annuitair en/of lineair
Minimaal overlijdensrisicokapitaal Nee
Toetsing inkomen Conform NHG
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Ja, intentieverklaring benodigd
Flexibel inkomen Ja
Verstrekking o.b.v. WOZ Nee
Verstrekking o.b.v. CALCASA Nee
Marktwaarde onderpand Minimaal € 70.000,- voor aanvragen met en zonder NHG
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja
Tweede hypotheek Ja
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 12.500,-
Verhuisregeling Ja
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Ja
 

Hypotrust behoort tot de top van de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland. Het voornaamste doel van Hypotrust is het leveren van een bewezen assortiment hypotheekproducten tegen een scherpe rente. Hypotrust onderscheidt zich van andere banken door de mogelijkheid tot combineren. Hypotheken en verzekeringen kunnen bij Hypotrust zodanig gecombineerd worden, dat zij volledig aangepast kunnen worden aan uw persoonlijke situatie.