Obvion Compact

In 2002 ontstond Obvion als een joint venture van Rabobank Groep en ABP.

Aflossingsvormen
Annuiteit Ja
Lineair Ja
Aflossingsvrij Ja
Krediet Nee
Beleggen Ja, (netto historisch rendement met een maximum van 5,5%)
Leven Ja, (netto historisch rendement met een maximum van 5,5%)
Hybride Nee
Spaar Nee
Bankspaar Ja, (voortzetting KEW en SEW mogelijk)
 
Rentevormen
Variabel Ja, niet voor Spaar en Bankspaar (maximaal 50% van de schuldrest)
Vast 2,5,6,7,10,12,15,20,30 jaar
Middelrente Nee
Bandbreedte Nee
Rentebedenktijd vooraf mogelijk Nee
Rentebedenktijd achteraf mogelijk Nee
Tussentijds middelen mogelijk Nee
Tussentijds vervallen topopslag Ja, verzoek met WOZ of taxatierapport aanleveren
Automatische looptijdrente Ja
Tarief bij renteherziening Het tarief in het renteherzieningsvoorstel
 
Vergoedingen
Afsluitkosten geldgever Nee
Administratiekosten geldgever Nee
Kosten ontslag aansprakelijkheid Nee
Kosten omzetten hypotheekvorm € 150,-
Kosten wijziging verpanding Nee
Advieskosten hypotheekadviseur Vaste vergoeding of urendeclaratie
Servicekosten hypotheekadviseur Mogelijk onderhoudsabonnement
Boetevrij aflossen 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar
Boeteregeling Contante waarde berekening
Boete bij verkoop Nee
 
Offertevoorwaarden
Rente bij passeren Offerterente (laagste rente op aanvraagdatum of datum uitbrengen offerte)
Tekentermijn offerte 14 kalenderdagen
Geldigheidsduur offerte 3 maanden
Verlenging offerte mogelijk 3 maanden
Kosten voor verlenging 0,25% per maand over de aangevraagde lening, per dag van de daadwerkelijke verlenging verschuldigd.
Annuleringskosten getekende offerte € 500,- (maximaal 1%)
Annuleringskosten verlengde offerte € 500,- (maximaal 1%)
 
Acceptatievoorwaarden
Aflossingseis >50% marktwaarde (na verbouw indien van toepassing)
Minimaal overlijdensrisicokapitaal >80% marktwaarde
Toetsing inkomen Op basis van 30 jarige annuiteit
Zelfstandingen mogelijk Ja, onder voorwaarden
Bij 1 of 2 tijdelijke contract(en) mogelijk Nee, intentieverklaring noodzakelijk
Flexibel inkomen Ja, gemiddelde laatste drie kalenderjaren met maximum van het laatste kalenderjaar
Verstrekking o.b.v. WOZ-verklaring Ja, maximaal 65% van de marktwaarde
Meefinancieren restschuld Ja, tot 115% van de markt­waarde
 
Leningsvoorwaarden
Bouwdepot mogelijk Ja, vergoeding hypotheekrente min 1%
Tweede hypotheek Ja, indien ook 1e hypotheek
Hogere inschrijving mogelijk Ja
Minimum bedrag verhoging € 5.000,- (€ 20.000,- voor Bankspaar)
Verhuisregeling Ja, vooraf of aansluitend binnen 3 maanden
Meeneemrente Ja
Doorgeefregeling Ja
 

Obvion is een hypotheekbedrijf dat gevestigd is in Heerlen. Obvion verstrekt hypotheken aan particulieren, uitsluitend via tussenpersonen. Obvion heeft als doel de consument financieel onbezorgd te laten wonen tijdens de gehele looptijd van de hypotheek. Obvion werkt samen met ongeveer 1.400 tussenpersonen die de producten van Obvion aanbieden. Met 320 enthousiaste medewerkers is Obvion inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste hypotheekverstrekkers in het intermediaire segment.